• FTC,JSC

 • VEHICLE, EQUIPMENT

  PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ/ VEHICLE, EQUIPMENT
  STT Phương Tiện Nơi sản xuất Số lượng
  1 Xe chuyên dụng (Xe fooc)
  Specialized Vehicles (Fooc vehicles)
  HÀN Quốc + Mỹ
  Korea + USA
  8
  2 Xe chở Container 40″
  40″ Container Trucks
  HÀN Quốc + Mỹ
  Korea + USA
  25
  3 Xe trọng tải 15 tấn
  Truck tonnage of 15 tons
  Trung Quốc + Nhật bản
  Chines + USA
  21
  4 Xe trọng tải 11 tấn
  Truck tonnage of 11 tons
  Trung Quốc + Nhật bản
  Chines + USA
  18
  5 Xe trọng tải 8 tấn
  Truck tonnage of 8 tons
  Trung Quốc + Hàn Quốc
  Chines + Korea
  9
  6 Xe trọng tải 5 tấn
  Truck tonnage of 5 tons
  Trung Quốc + Hàn Quốc
  Chines + Korea
  7
  7 Xe Cẩu sức nâng >25 tấn
  2 Cranes with lifting capaccity 25 Ton
  TANADO (NHẬT)
  TANADO (JAPAN)
  2
  8 3 Xcẩu sức nâng 15 tấn
  3 Cranes with lifting capaccity 25 Ton
  TANADO (NHẬT)
  TANADO (JAPAN)
  3
  9 1 Xe cẩu sức nâng 15 tấn
  1 Cranes with lifting capaccity 25 Ton
  TANADO (NHẬT)
  TANADO (JAPAN)
  1
  10 2 xe nâng >10 tấn
  02 Barge > 10 ton
  KOMATSU (JAPAN) 2