• FTC,JSC

 • Quá trình hình thành và phát triển

  1997 – 2005

  Ra đời trong điều kiện Cơ sở hạ tầng của nước ta còn hạn chế một số tuyến đường xe không vào được đã ảnh hưởng đến năng xuất vận tải. Công ty đã kịp thời đưa ra giải pháp như đa dạng hóa loại hình vận tải; Vận tải đường bộ, đường biển, đường sắt, hàng không…Huy động nguồn vốn đầu tư liên doanh, liên kết đổi mới phương tiện vận tải, lập các trạm trung chuyển hàng, kho vận, gom hàng…Nhìn chung đây là giai đoạn hoạt động khá thành công của Công ty mặc dù mức độ cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt. Công ty đã có những biện pháp tổ chức vận chuyển hợp lý, tiết kiệm chi phí giảm giá thành, giảm hao hụt hàng hóa, nâng cao uy tín với khách hàng và năng lực canh tranh, chú trọng phương thức vận chuyển bằng container.

  2005 – 2010

  Công ty đã mạnh dạn đầu tư nhiều phương tiện như; Xà lan >1000 tấn, xe chở hàng siêu trường, siêu trọng, đặc biệt xe đầu kéo khai thác tuyến vận chuyển Bắc Nam (Door to Door), mở rộng các kho chứa hàng tại các cửa khẩu chính như; Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lào Cai, Phú Thọ…

  Tiến hành đổi mới thường xuyên, áp dụng và duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo các yêu cầu của ISO 9001-2000 thông qua việc tham gia của tất cả các cán bộ, công nhân viên có liên quan.

  2010 – Nay

  Giai đoạn 2010 đến nay, Công ty đã có những bước đột phá làm thay đổi toàn diện mọi mặt hoạt động, tạo dựng được uy tín và khẳng định thương hiệu FTC trên thị trường.