• FTC,JSC

  • Vận tải đường bộ

    Với phương tiện sẵn có, nhiều chủng loại xe đa dạng và chuyên dụng kết hợp đội ngũ lái xe có tay nghề cao. FTC có thể đáp ứng tốt các yêu cầu khó nhất của khách hàng.
    -Vận tải hàng conatiner, hàng dự án bằng ô tô từ các Cảng trên cả nước đi các Khu công nghiệp, Khu Chế xuất.

    -Vận tải hàng rời, hàng đông lạnh, hàng siêu trường, siêu trọng từ bắc vào nam và ngược lại.

    -Vận tải hàng từ Việt Nam tới các nước trên thế giới và ngược lại.