• FTC,JSC

  • Vận tải hàng container

    Từ khi thành lập đến nay, FTC đã hoạt động rất mạnh trong lĩnh vực vận tải container chuyên tuyến, trong nước như Bắc – Trung – Nam, thành phố Quảng Ninh – Hải phòng – HCM – Cần Thơ và trên một số tuyến vận tải trong khu vực Đông Nam Á tới Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu và Bắc Mỹ …