• FTC,JSC

  • Dịch vụ kiểm tra chuyên ngành

    FTC là một trong những Doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực Đăng ký KTCL, kiểm định, Giám Định, Khử trùng, Hun trùng,… thực hiện nhanh chóng hiệu quả nhất. Với triết lý kinh doanh “Vì Khách hàng”.