Giao nhận vận tải

Dịch vụ của chúng tôi

Bền bỉ hơn - Tiết kiệm hơn - Cao cấp hơn

Từ khi thành lập đến nay, FTC đã hoạt động rất mạnh trong lĩnh vực vận tải container chuyên...

Đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, ngoài các dịch vụ vận tải hàng hóa thông thường, FTC...

Vận tải FTC cung cấp dịch vụ tích hợp đầy đủ thông tin qua mạng lưới đại lý toàn cầu, đảm nhận

Nổi bật trong dịch vụ cho thuê kho chung FTC Logisics là thời gian thuê kho linh hoạt theo yêu...

Vận tải đường sắt

Vận tải hàng dự án

PHONE
SMS
MAP
Zalo