Để thực hiện và duy trì chính sách chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2015, FTC Logistics đã họach định những mục tiêu chất lượng cụ thể sau đây:

  • Cung cấp dịch vụ giao nhân vận chuyển đa phương thức Theo tiêu chuẩn của FIATA, IATA.
  • Vận chuyển và giao hàng tới khách hàng đúng thời gian quy định.
  • Không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.
  • Đào tạo và tái đào tạo tất cả nhân viên về nghiệp vụ để đảm bảo đạt được kỷ năng ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng dịch vụ.
  • Áp dụng, duy trì và luôn cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015

 

 

Các tin khác
PHONE
SMS
MAP
Zalo