Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa chấp thuận chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (giai đoạn 2).

 

Theo đó, thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh đến ngày 31/3/2024. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Hàng hải có trách nhiệm thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian thực hiện các gói thầu liên quan, trên nguyên tắc không làm phát sinh các chi phí do việc gia hạn thời gian thực hiện dự án, không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Gia hạn thời gian hoàn thành dự án luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu- Ảnh 1.

Thời gian hoàn thành dự án luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu được điều chỉnh đến ngày 31/3/2024.

Cùng đó, căn cứ các điều khoản hợp đồng, xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến việc chậm tiến độ thực hiện các gói thầu để xử lý theo quy định.

Ban QLDA Hàng hải được yêu cầu chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu rà soát khối lượng, lập tiến độ thực hiện, hoàn thiện các hạng mục còn lại để thi công hoàn thành dự án theo thời gian đã được chấp thuận, cũng như đảm bảo chất lượng, thực hiện công tác giải ngân và đưa công trình vào khai thác theo kế hoạch.

Trước đó, Cục Quản lý đầu tư xây dựng (QLĐTXD) có văn bản kiến nghị Bộ GTVT xem xét điều chỉnh, gia hạn thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình uồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Dự án có nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2 là hơn 2.500 tỷ đồng, thực hiện bằng vốn ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Trong giai đoạn 2, dự án hoàn thiện các hạng mục như kè bảo vệ bờ đoạn kênh Quan Chánh Bố (cấp I), đường ven kênh Tắt, khu tránh tàu… đảm bảo tính ổn định công trình, đồng bộ, phục vụ dân sinh, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án.

Theo báo cáo của Ban QLDA Hàng hải, công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 của dự án được khởi công đến nay, Ban đã được địa phương bàn giao mặt bằng thi công 12 đợt khác nhau. Các vướng mắc với công tác GPMB đã được chủ đầu tư báo cáo UBND tỉnh Trà Vinh và Bộ GTVT bằng nhiều văn bản. Đến tháng 10/2023, UBND tỉnh Trà Vinh mới bàn giao dứt điểm mặt bằng dự án.

Với những khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng, dự án không hoàn thành trong năm 2023 theo yêu cầu theo Nghị quyết số 01/2023 của Chính phủ.

Đối với tình hình thực hiện các gói thầu xây lắp hiện nay, giá trị sản lượng từ khi khởi công (ngày 8/5/2022) đến nay đạt khoảng 1.734,82/1.789,39 tỷ đồng, đạt khoảng 96,95% tổng giá trị các hợp đồng.

Trong đó, gói thầu thi công xây dựng đường ven kênh Tắt và hạng mục cầu Kênh Xáng và gói thầu thi công xây dựng kè bảo vệ bờ bắc sông Hậu, khu tránh tàu, nhà trạm quản lý luồng có sản lượng lũy kế đã đạt 100% giá trị hợp đồng.

Riêng gói thầu thi công xây dựng bờ nam sông Hậu có sản lượng lũy kế thực hiện đạt 94,4% giá trị hợp đồng. Gói thầu được đánh giá chưa đáp ứng tiến độ do vướng mắc trong công tác GPMB.

Tính tới nay, lũy kế giải ngân đạt hơn 1.800 tỷ đồng, đạt khoảng 97,34% giá trị kế hoạch vốn được giao. Trong đó, năm 2021 giải ngân đạt 100%, năm 2022 giải ngân đạt 99,5%.

Năm 2023, dự án được bố trí hơn 606 tỷ đồng. Đến hết ngày 12/12/2023, giải ngân đạt đạt 91,75%.

Các gói thầu chính của dự án được khởi công tháng 5/2022, đến nay đã hoàn thành khối lượng thi công xây dựng đạt khoảng 96,95%. Khối lượng thi công kè còn lại chưa hoàn thành, do chậm bàn giao mặt bằng.

Ngày 5/10/2023, UBND tỉnh Trà Vinh đã bàn giao hoàn chỉnh chiều dài kênh còn lại để tiếp tục triển khai thi công hạng mục còn lại.

Tại thời điểm hiện tại, việc triển khai thi công khối lượng còn lại khó khăn do điều kiện thi công nằm trong vùng ảnh hưởng triều (nạo vét, thảm thảm đá trên cạn và thảm đá dưới nước; dự kiến còn khoảng 2.680 rọ phải thi công khoảng 3 tháng). Như vậy, việc hoàn thành dự án trong 2023 theo tiến độ dự án đã được phê duyệt là không thực hiện được.

Để đảm bảo hoàn thành dự án, Ban QLDA Hàng hải đã có văn bản đề nghị xin kéo dài thời gian bố trí vốn của dự án. Bộ GTVT cũng đã thông báo kéo dài thời gian bố trí vốn cho dự án.

Để đảm bảo thực hiện các hạng mục được phê duyệt, Ban QLDA Hàng hải đã kiến nghị Bộ GTVT xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện giai đoạn 2 của dự án từ năm 2021 đến năm 2023 thành từ năm 2021 đến hết quý I/2024.

Theo Cục QLĐTXD, việc điều chỉnh dự án được thực hiện trong trường hợp "Do nguyên nhân bất khả kháng làm thay đổi mục tiêu, quy mô đầu tư, chi phí và thời gian thực hiện dự án". Việc chậm bàn giao mặt bằng để thi công đã ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của dự án nên việc kéo dài thời gian thực hiện phần khối lượng công việc còn lại là cần thiết, có cơ sở.

Nguồn: Gia hạn thời gian hoàn thành dự án luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu (baogiaothong.vn)

 

Các tin khác
PHONE
SMS
MAP
Zalo