Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu là hoạt động thương mại dưới hình thức thuê và nhận làm dịch vụ xuất nhập khẩu, được thực hiện dựa trên hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu, phù hợp với những quy định của pháp luật.

     Hay nói cách khác, uỷ thác xuất nhập khẩu là hình thức một công ty hay cá nhân không có giấy phép và khả năng xuất nhập khẩu, sẽ làm hợp đồng uỷ thác cho một công ty dịch vụ nhập hoặc xuất khẩu dùm mình và trả phí.

Các dịch vụ khác
PHONE
SMS
MAP
Zalo